Organigrama

Tots els actors que formen part de la nostra entitat han d'estar ben organitzats i complir de manera adequada el paper assignat dins de l'ONG.

Totes les persones que integren Fisios Mundi són voluntàries, és a dir, no reben cap compensació econòmica per dura a terme les seves tasques.

La junta directiva durà a terme la direcció sota les pautes establertes pels socis i sòcies a l'assemblea general anual. Aquesta haurà, al seu torn, de coordinar els diferents referents de departament que guiaran els grups de treball o de projectes.

Tot i tenir una organització ben delimitada, Fisios Mundi és una associació amb una organització molt horitzontal on tots els actors poden intervenir, opinar, decidir i ajudar a TOTES les àrees de treball. D'aquesta manera, podem trobar la responsable de tresoreria compartint la direcció de la comunicació o la responsable de projectes ajudant en tasques d'administració. A més, els voluntaris / es poden canviar de tasca en funció dels seus interessos, motivacions i disponibilitat.

Organigrama