Missió, visió i valors

Fisios Mundi du a terme la seva missió seguint fidelment als seus valors i aspira a consolidar-se i créixer en el futur pròxim amb l'ajuda dels voluntaris/es.

 

Missió

Fisios Mundi té com a objectiu fer arribar la fisioteràpia a tot aquell que la necessiti. Aporta coneixements, ajuda i teràpia en les capes i persones més febles de la societat (nens, persones amb diversitat funcional, persones en risc d'exclusió social), a nivell local i internacional, perquè els beneficis de la fisioteràpia ajudin a vèncer les dificultats físiques i / o psíquiques de les persones que no tenen un altre accés. Per a això utilitza la formació, sensibilització i, en última instància l'actuació directa, per donar suport als col·lectius receptors de la cooperació.

Visió

Fisios Mundi espera ser la ONG de fisioteràpia de referència internacional. Per aquesta raó, lluita per l'establiment d'una xarxa de persones voluntàries bastant àmplia i l'obtenció de recursos econòmics regulars per poder mantenir programes d'intervenció estables i fer accessible la fisioteràpia de manera progressiva a la població més desfavorida. Vol disposar d'una base social implicada que garanteixi la viabilitat de l'entitat: aportació de quotes, renovació de càrrecs i realització de totes les tasques de gestió necessàries, així com també, que garanteixi la difusió de les accions que duem a terme. Finalment, Fisios Mundi desitja fer denúncia social i poder mostrar a tothom les injustícies socials i les desigualtats en l'atenció a les persones amb necessitats sent un altaveu de tot el que veiem i ens trobem en els diferents projectes.

 

Valors

  • Respecte i adaptació a la realitat social.
  • Igualtat i no discriminació per motius de raça, sexe o religió.
  • Altruisme, foment del voluntariat com a forma de funcionament.
  • Foment de l'autosuficiència dels projectes dins de les comunitats que els adopten.
  • Transparència en les decisions i comptes de l'entitat.
Missió, visió i valors