Equip

El nostre equip està format per voluntaris i voluntàries (fisioterapeutes i altres professionals) que, en el seu temps lliure i de forma desinteressada, treballen per desenvolupar projectes de cooperació relacionats amb la fisioteràpia per a aquelles persones o comunitats que no poden accedir-hi.

A més dels voluntaris i voluntàries, perquè l'associació pugui desenvolupar els seus projectes necessita la interacció d'altres actors principals com:

  1. Els socis i sòcies: Òrgan de decisió i també els que aporten una estabilitat i autonomia econòmica a l'entitat. A l'assemblea general anual decideixen què fa Fisios Mundi, com ho farà i com es finançarà. Molts dels socis i sòcies són també persones voluntàries però no en tots els casos és així.
  2. Els donants: Aporten els recursos econòmics que necessitem per a realitzar les accions socials.
  3. Els col·laboradors: Altres organismes que ajuden a l'organització, difusió, econòmicament, etc ... i sense els quals seria molt difícil realitzar les nostres tasques.
Equip