Voluntariat

El/la voluntari/a és una persona que ofereix de manera altruista i desinteressada el seu temps i recursos per realitzar una acció que aportarà beneficis a terceres persones. El/la voluntari/a és un element essencial en la nostra entitat ja que permet que la nostra acció social es dugui a terme. A dia d'avui, Fisios Mundi no disposa de treballadors. Totes les persones que col·laboren de forma activa a l'entitat, portant a terme els projectes o les gestions pròpies de l'ONG, són persones voluntàries que ho fan sense ànim de lucre. Per aquesta raó, el voluntari / a és un pilar essencial i valuós per a Fisios Mundi.

 

TIPUS DE PERSONES VOLUNTÀRIES

Els voluntaris de Fisios Mundi dediquen part del seu temps lliure a tasques de l'ONG. Aquestes poden ser diverses en funció de l'elecció i de les competències de l'voluntariat. Aquestes són algunes de les funcions que poden exercir:

  • Direcció de l'ONG: formen part de la junta directiva realitzant tasques de gestió i prenen decisions assembleàries juntament amb els socis i sòcies de l'entitat.
  • Gestió / difusió: Formen equip amb la junta directiva ajudant a aquesta a tasques de gestió o difusió de la tasca social.
  • Projectes: Aquests poden ser internacionals o locals.
    • Internacionals: Format per un equip de professionals formadors que viatjaran a realitzar l'acció a un país internacional i un / a coordinador / a d'equip que dirigirà el training assegurant l'èxit d'aquest.
    • Locals: Format per professionals que realitzaran actuació local en fisioteràpia i un / a coordinador / a d'equip que assegurarà el bon desenvolupament de el projecte.
  • Ajuda esporàdica: família / amics o voluntaris ocasionals que ajudin en moments puntuals. Per exemple: en jornades, esdeveniments, festes ....
  • Suport econòmic: poden col·laborar també a finançar econòmicament l'ong fent-socis i sòcies o teamers, fent una donació, participant o creant campanyes de captació de fons, etc ...

 

DRETS I DEURES

Per al correcte desenvolupament de l'voluntariat és important que cada actor conegui els seus drets així com les seves obligacions. Fisios Mundi ha de facilitar aquesta informació a les persones voluntàries incloent-la en el conveni de voluntariat. Escriu-nos si estàs interessat / a i et enviem una còpia!

 

LA SEGURETAT I EL VOLUNTARIAT

La seguretat del voluntariat i dels beneficiari @ s és el més important. Per tal de poder complir la llei i garantir una major seguretat als nostres voluntaris / es i dels tercers receptors de la nostra ajuda, Fisios Mundi incorpora els següents elements: Una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per cobrir els diferents riscos que pogués patir el voluntari / a i garantir la seguretat de l'activitat a tercers. La informació sobre la pòlissa i les cobertures s'especifica abans de començar el training o activitat, en el conveni de voluntariat. Un pla de seguretat que informa les persones voluntàries sobre les amenaces, les mesures per reduir-les i les actuacions a seguir davant de riscos possibles. Respecte a la Llei de protecció de dades i Llei de cessió de drets d'imatge. Fisios Mundi informa a les persones voluntàries de l'tracte de la seva informació, la necessitat de confidencialitat de la informació de el projecte així com de les qüestions de privacitat i drets d'imatge. Millores en la comunicació interna amb el coordinador de l'voluntariat, amb Fisios Mundi i amb les entitats col·laboradores per assegurar la seguretat de l'voluntariat i de les persones beneficiàries durant el training o projecte.

 

Puc fer un voluntariat si encara no sóc fisioterapeuta?

Fisios Mundi també necessita voluntaris no fisioterapeutes que aportin valor afegit a l'entitat. Des d'una visió pluridisciplinar, aquesta ONG també integra altres professionals, com a especialistes en pedagogia i psicologia per fer xerrades sobre hàbits, rutines i educació sexual.

Pel que fa als estudiants de fisioteràpia, ells i elles també tenen un paper important dins de l'entitat. Tot i no poder participar en els viatges internacionals per raons legals, alguns/algunes troben el seu lloc dins de l'ONG realitzant estudis per millorar la qualitat de l'actuació del voluntariat, participant en activitats de captació de fons, donant suport a la causa econòmicament o ajudant a difondre la tasca social. Actualment, Fisios Mundi encara estudia com poder integrar els estudiants en altres tasques de voluntariat.

Líban
Vietnam